Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Redogörelse för vilka skatteenheter som användes i respektive distrikt och hur mycket av de olika skattepersedlarna som inkasserades per enhet. För Finland uppgjordes undervisningen vanligen sockenvis. I fogderäkenskaperna fanns den vanligen i början av jordeboken. Undervisningen uträknades i varierande måttenheter; i öretal, hemmantal, kor, mantal, alnar, skattmarker, öresland, näbbar, bågar, arviorubel och arviohuvud. I Åbo län beräknades en del av skatten efter öretal, en annan del efter mantalet, i Björneborgs län efter öretal och några små tillsatser efter hemmantal och kor, på Åland efter mantal och i Nylands län en del efter hemmantal och kor, en del efter alnar och skattmarker eller öresland.

Finsk beskrivning

veronosoitus, veronpano-ohje

alueellinen ohje perittävistä verotuotteista sekä niiden perintämäärästä veroyksikköä kohden; Selvitys tietyn alueen veroyksiköistä, veroparseleista eli verotuotteista (niiden laadusta ja määrästä) sekä siitä, kuinka paljon parseleita tuli veroyksikköä kohden periä. Laadittiin Suomessa tavallisesti pitäjäkohtaisesti, yleensä maakirjojen alussa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 452-453, 473.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VII: 646.

Lappalainen, Jussi T. (toim.) , Verotushistoriaa 1 , 51 , Turku: Turun yliopisto 1999 , 18.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .