Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Myntnominal ursprungligen präglad i Åbo under 1400- och 1500-talen, motsvarade enligt 1478 års myntordning en halvörtug. År 1436 nämndes i en penningstadga att aboescer penninge skulle gälla 4 penninge så att 6 abon var = 1 öre i stället för som tidigare när abon var = 6 penningar och 4 abon = 1 öre.

Finsk beskrivning

turkulainen metalliraha 1400–1500-luvulta

Vastasi arvoltaan puolta äyrityistä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

aabo
abower