Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt i penningar som ersatte den gamla skattepersedeln rävskinn som ingick i jordeboksräntan, exempelvis i delar av Åbo och Björneborgs län.

Finsk beskrivning

ketunnahkamaksu*

Rahassa suoritettava maksu, jolla aiempi ketunahoissa tapahtunut maksu korvattiin rahamaksulla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 478.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare