Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kassa för bestridande av utgifter för utrotande av rovdjur. Jaktkassor inrättades 1808 i varje län. Jaktkassan erhöll sina medel från böter och viten för olovlig jakt samt från varje härad som årligen erlade jaktavgift beräknad efter mantalet, mot befrielse från skyldigheten att bygga och underhålla varggårdar eller varggropar. Jaktkassan förvaltades av och indrevs under överjägmästarens översyn, i första rummet till inköp av varg- och rävsaxar, inrättande av rovdjursgropar och till utbetalning av skottpenningar.

Finsk beskrivning

metsästyskassa, jahtikassa

Petoeläinten hävittämisestä koituvien kustannusten kattamiseen perustettu kassa, jollainen perustettiin 1808 joka lääniin. Jahtikassa sai varansa salametsästyksestä määrätyistä sakoista ja uhkasakoista sekä kihalkunnilta vuosittain keräityistä maksuista, joita ne suorittivat vapautuakseen velvollisuudesta pitää yllä sudentarhoja ja -kuoppia.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 1215. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk