Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Överordnad tulltjänsteman, vanligen befälhavare på en tulljakt, som sigillerade granskat och klarerat gods innan fartyget avreste och bevakade kusten så att inga skepp kom undan stora sjötullen. En dylik tjänst fanns 1729 i Helsingfors och i Fredrikshamn.

Finsk beskrivning

jahtiluutnantti

Ylempiarvoinen virkamies, tavallisesti tullialuksen komentaja, joka sinetöi tutkitun ja tullissa selvitetyn tavaran ennen aluksen lähtöä. Hänen tehtävänään oli myös vavoa rannikkoa. Vuonna 1729 Helsingissä ja Haminassa oli jahtiluutanantti.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 213.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 672.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 138.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

jachtlieutenant