Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bevis på jakträtt, vanligen även på inbetald jaktskatt.

Finsk beskrivning

metsästyslupa, metsästyskortti

Todistus oikeudesta metsästää, tavallisesti myös maksetusta metsästysverosta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 1216. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Tyska jagdschein