Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som erlades av den som ville idka jakt. Syftet var att delvis bekosta jaktförvaltningen, kontrollera beståndet av matnyttigt villebråd samt främja rovdjursjakten.

Finsk beskrivning

metsästysvero

Vero, jota perittiin niiltä, jotka halusivat metsästää. Veron tarkoituksena oli kustantaa metsästyshallinnon toiminta, kontrolloida ravinnoksi käytettävien villieläinten kantaa sekä edistää petoeläinten metsästystä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 1218. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk