Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person anställd för att övervaka ett jaktområde och sköta jaktvården inom detsamma.

Finsk beskrivning

jahdinvalvoja

metsästysalueen ja sen riistanhoidon valvoja

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 213.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid