Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Latinsk ämbetstitel för biskopen av Åbo, åtminstone efter 1259. Tidigare kallad biskopen av Finland.

Finsk beskrivning

Turun (hiippakunnan) piispa

Turun piispan virkanimike vuoden 1529 jälkeen

Källor

Pirinen, Kauko , Finlands kyrkohistoria 1. Medeltiden och reformationstiden , Skellefteå: Artos 2000 , 52.

Andra språk

Latin episcopus Aboensis