Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åbobiskopens krigsfolk. Under medeltiden hade biskopen i Åbo ett proportionellt betydligt större krigsfolk än de övriga nordiska biskoparna.

Finsk beskrivning

Turun piispan sotaväki*

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 408.

Andra språk

Inga termer på andra språk