Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De pålagor som drabbade allmogen i krigstid. Till dessa hörde utskrivningar av krigsfolk, men i viss mån också skjutsningar, inkvartering, proviantering och ekipering av krigsfolk.

Finsk beskrivning

sotarasitus

Sodan väestölle aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset lisärasitukset.

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 117.

Andra språk

Dåtida finska sotarasitus

Se vidare