Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Latinsk ämbetstitel för biskopen av Finland, tills stiftet var färdigt organiserat. Titeln påträffas första gången i ett avlatsbrev som påven beviljade Åbo domkyrka 1259.

Finsk beskrivning

Suomen (hiippakunnan) piispa

Suomen piispan nimike hiippakunnan lopulliseen organisointiin asti

Källor

Pirinen, Kauko , Finlands kyrkohistoria 1. Medeltiden och reformationstiden , Skellefteå: Artos 2000 , 43, 52.

Andra språk

Dåtida finska episcopus Finlandensis

Tid

Svenska tiden

medeltiden

ca 1221–1259