Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Världslig ståthållare i Åbo, omtalades 1278 enligt Ericus Olai. Benämningen praefectus försvann och ersattes av benämningen advocatus Finlandensis.

Finsk beskrivning

Suomen prefekti

Käskynhaltija Turussa, mainittu Ericus Olain kirjoituksissa vuonna 1278. Nimitys korvattiin myöhemmin ilmauksella ”advocatus Finlandensis”.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 459.

Andra språk

Latin praefectus Finlandiae
Dåtida finska Suomen prefekti