Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattepersedel som enligt 1530-talets räkenskaper ingick bland gåvoskatterna som erlades av nötslagen i Viborgs län. Fåglarna avlöstes med penningar i Åbo och i Kumogårdslän.

Finsk beskrivning

lahjalintu*

Viipurin läänissä 1530-luvulla käytössä ollut veroyksikkö

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 665.

Andra språk

Inga termer på andra språk