Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gåvoskatt som enligt 1530-talets räkenskaper erlades av nötslagen i Viborgs län. I Åbo och Kumogårdslän avlöstes gåvopersedlarna med gåvopenningar.

Finsk beskrivning

lahjajänis*

Viipurin läänissä 1530-luvulla käytössä ollut vero

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 665.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

S:t Mårtens gåvohare