Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gåvoskatt som enligt skatteräkenskaperna från 1530-talet betalades av bolen i Åbo län. Gåvolamm ingick också bland gåvoskatterna från nötslagen i Viborgs län.

Finsk beskrivning

lahjalammas*

Turun ja Viipurin läänissä 1530-luvulla käytössä ollut vero

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 665.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

S:t Olofs lamm