Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattetyp som enligt räkenskaperna på 1530-talet förekom i flera län i Finland. Gåvoskatterna omfattade många olika persedlar och penningar.

Finsk beskrivning

lahjoitusvero*

1530-luvulla esiintyvä, sekä rahassa että luonnontuotteina kerätty verotyyppi Suomessa

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 843 (gåvoskatt).

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 665.