Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan medeltiden känd benämning på muntliga vädjanden till konungen gällande juridiska ärenden. Under medeltiden behandlades de vid räfst- och rättartingen. Har senare kvarstått som allmän benämning för till konungen (senare staten) riktade skriftliga besvär och ansökningar om rättelse, nåd och dylikt.

Finsk beskrivning

kuninkaissakäynti

Ruotsissa keskiajalta lähtien tunnettu nimitys suulliselle vetoomukselle kuninkaalle oikeusasioissa. Muuttui myöhemmin merkitsemään kuninkaalle suunnattuja valitus- oikaisu- tai armokirjeitä.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svensk Tidskrift 1911-1932, 1936-1940 , Stockholm: , 1929: 2.

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 20.

Andra språk

Dåtida finska kuninkaissakäynti