Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Svensk Tidskrift 1911-1932, 1936-1940 , Stockholm: .


G

Sedan medeltiden känd benämning på muntliga vädjanden till konungen gällande juridiska ärenden. Under medeltiden behandlades de vid räfst- och rättartingen. Har senare kvarstått som allmän benämning för till konungen (senare staten) riktade skriftliga besvär och ansökningar om rättelse, nåd och dylikt.