Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om på medborgare eller fastighet vilande skyldighet att utgöra en viss prestation till staten (kronan eller häradet). Benämningen användes under svenska tiden huvudsakligen om de skatter och avgifter som drevs in för att bekosta ett specifikt statsbehov. Besvär förekom som brobyggnads-, byggnads-, båtsmansrustnings-, dagsverks-, fortskaffnings-, frälserusttjänst-, färjhållnings-, gästgiveri-, handräcknings-, indelnings-, inkvarterings-, jord-, kavallerirustnings-, krigs-, krono-, kronobrevbärings-, kronoskjuts-, kungsskjuts-, roterings-, rustnings-, rusttjänst-, skatte-, skjuts-, skjutsnings-, skoghållnings-, stats-, stängsel-, tjänste-, tull-, vägbyggnads-, väghållnings-, väglagningsbesvär m.m.

Finsk beskrivning

rasitus, velvoite

Asukkaiden tai tietyn kiinteistön vastuulle asetettu velvollisuus tehdä tietty suoritus valtiolle eli kruunulle tai kihlakunnalle. Nimitystä käytettiin Ruotsin vallan aikana pääasiassa niistä veroista ja maksuista, joita kerättiin määrättyä tarvetta varten. Tällaisia olivat muun muassa sillanrakennus-, rakennusapu-, merisotilaanvarustamis-, päivätyö-, kuljetus- , rälssin ratsupalvelus- lautanpito-, kestikievarinpito-, virka-apu-, ruotu-, majoitus-, maa-, ratsusotilaan varustamis-, sota-, kruunun-, kruununkirjeen kantamis-, kruununkyyti-, kuninkaankyyti-, varustamis-, ratsupalvelus-, vero-, kyyti- kyyditys-, metsänpito-, valtio-, talli-, virka-, tulli-, tienrakennus-, tienpito- ja tienkorjausvelvollisuus.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 15.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 44.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/