Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mål som genom besvär eller sökande om ändring dragits inför högre förvaltningsmyndighet eller domstol. Besvärsmålen kallades ursprungligen vademål.

Finsk beskrivning

valitusjuttu, vetojuttu

Oikeusasia, joka on valituksen tai muutoksenhakuanomuksen nojalla siirretty korkeamman hallintoasteen tai tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/