Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden om dokument som bekräftade att en ansökan om ändring av lägre instans beslut (appell) hade lämnats in till högre instans för granskning och beslut i sak-, bevis- och rättsfrågan och att den avgift som utgick för dylika appellationer hade blivit erlagd. Appellationsbevis förekom också i Gamla Finland och kallades under svenska tiden också appellationsattest.

Finsk beskrivning

muutoksenhakutodistus*

Källor

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 170–171.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 31: 239. http://runeberg.org/nf/

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 , 16558.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Ryska ap(p)elljacionnaja svidetelstvo
Dåtida finska muutoksenhakutodistus, valitustodistus; vetotodistus

Synonymer

appellationsattest