Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beslutsnivå inom domstolsväsendet. Första och lägsta instans utgörs av underrätterna, andra instans av vademåls- och besvärsdomstol, och högsta instans av den domstol vars beslut inte kan överklagas.

Finsk beskrivning

oikeusaste, instanssi

Päätöksentekoaste tuomisituinlaitoksen sisällä. Alioikeudet muodostavat järjestelmässä ensimmäisen ja alimman asteen, toinen aste muodostuu vetoomus- ja valitustuomioistuimista ja korkeinta astetta edustaa se tuomioistuin, jonka päätöksestä ei voi enää valittaa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska oikeusaste