Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen den akt genom vilken en nyvald kapitelmedlem tog sitt uppdrag i besittning. Installationen förrättades vanligen av biskopen. Vederbörande avlade sin ed till biskopen, mottog kapitelsregeln och fördes till sin plats i koret. Senare utsträcktes installation också till att betyda iklädande av lägre kyrkligt ämbete i allmänhet.

Finsk beskrivning

virkaan asettaminen (tuomikapituli)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk