Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättsmedel som innebar att hela sak-, bevis- och rättsfrågan i ett avgörande i en lägre instans togs upp till prövning och beslut i högre instans. Appellationen förutsatte appell, ändringsansökan.

Finsk beskrivning

täydellinen muutoksenhaku, vetoomus

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 112–113.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1750.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 26 (appell).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tuomioistuinsanasto, Domstolsordlista, Glossary of Court terms, Glossar der Gerichtsterminologie, Vocabulaire de la justice. Toim. Kaisa Kuhmonen , Helsinki: Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita 2001 , 145.

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

sökande av ändring
överklagande