Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beslutsfattande i ett ärende som genom hemställan hade lagts fram för mellanbeslut eller mellandom i högre instans och som möjliggjorde att ärendet kunde avgöras i den lägre instansen.

Finsk beskrivning

päättäminen

ratkaisu; välipäätöksen antaminen

Källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

föreläggande
förspörjande

Se vidare