Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förslag från riksdagsman till riksdagen om att denna skall hos regeringen hemställa om åtgärd i ett ärende som faller under regeringens kompetens. Numera används termen åtgärdsmotion.

Finsk beskrivning

toivomusaloite

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 895.

Nousiainen, Jaakko , Finlands politiska system , Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts 1966 , 193–194.

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/