Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgörande av en viss delfråga i ett mål. Sedan självständighetstiden används termen om dom som kan ges när avgörandet av käromålet (anspråket) påverkar slutresultatet av ett annat käromål (anspråk) i samma rättegång.

Finsk beskrivning

välituomio

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk