Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fatalietid för käromål rörande bördsrätt, bördestalan; också äldre benämning på födelsedag.

Finsk beskrivning

sukulunastusaika*, sukulunastusoikeutta koskevien kanteiden määräaika

Lunastusoikeuskysymyksissä nostettavien kanteiden määräaika kussakin tapauksessa. Myös vanhempi nimitys syntymäpäivälle.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , V: 318 (sukulunastus).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bördstid