Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bördemans anbud att köpa en avliden släktings jord eller ränta vilken enligt lag eller testamente först skulle bjudas ut till honom.

Finsk beskrivning

sukulunastusoikeuteen perustuva lunastustarjous

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

byrdabud
bördebud

Se vidare