Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av pastorsämbetet utfärdat officiellt skriftligt intyg för bl.a. militär befordran, för inträde i skrå eller för inlösande av bördejord eller bördköp. Bördsbrevet utgjorde ett intyg på att personen i fråga var hederlig och född inom äktenskapet, med uppgifter om till exempel namn, fysik, födelsedag, födelseort och föräldrar.

Finsk beskrivning

syntyperätodistus, todistus aviollisesta syntymästä

Todistus kunniallisesta syntyperästä, kastetodistus, johon on merkitty (naimisissa olevat) vanhemmat). Todistuksella oli merkitystä ostettaessa tai lunastettaessa perintömaata, jolloin vaadittiin todistusta sukulaisuudesta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 33.

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 26.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska geburtsbrief
Dåtida finska todistus aviollisesta syntymästä

Synonymer

bordsbrev
bördesbrev
bördobrev
bördsbevis