Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde på hemman som omfattades av reglerna om bördsrätt.

Finsk beskrivning

bördebonde

sukulunastusoikeuden piirissä olevaa maata viljelevä talonpoika

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare