Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inlösning av fast egendom på grund av bördsrätt, också konkret om den därvid erlagda lösesumman.

Finsk beskrivning

sukulunastusmaksu

sukulunastuksen yhteydessä maksettu lunastusmaksu

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 64.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/