Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jord som fick säljas utan att släkten hade rätt att lösa in den.

Finsk beskrivning

sukulunastuksesta vapaa maa

maa ilman sukulunastusoikeutta

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 64.

Andra språk

Inga termer på andra språk