Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dom som gäller en del av de yrkanden som framställts under en rättegång med flera käromål eller åtal och som avgörs separat, medan behandlingen av de övriga käromålen eller åtalen fortsätter. Deldomar förekommer i viss speciallagstiftning från självständighetstiden.

Finsk beskrivning

osatuomio

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk