Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avsändande av fullmäktige med uppdrag att handla i enskild persons eller myndighets ställe. Begreppet används även om de personer som erhållit uppdraget.

Finsk beskrivning

valtuuskunta

Valtuutettujen henkilöiden ryhmä, joka oli lähetetty neuvottelemaan yksittäisen henkilön tai viranomaisen sijasta.

Källor

Inga källor