Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avsända med uppdrag, befullmäktiga.

Finsk beskrivning

valtuuttaa, antaa toimeksi, delegoida

Lähettää tai valtuuttaa joku suorittamaan tietty tehtävä.

Källor

Inga källor