Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Enligt den givna lagen”, ur gällande lags synpunkt, angående gällande lag.

Finsk beskrivning

voimassa olevan lain mukaan

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin de lege lata
Dåtida finska voimassa olevan lain kannalta