Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ombud, (utsedd) representant, befullmäktigad, deputerad.

Finsk beskrivning

valtuutettu, valtuuskunnan jäsen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 377.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 72 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/