Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bemyndigad, befullmäktigad, person som erhållit fullmakt att verka som ombud vid regemente, riksdag, lantdag, för kronan, kyrkan eller kommunen, vid bank och handelshus m.m. ”Fullmäktig” användes också som titel för ledamot av styrelsen för vissa allmännyttiga organisationer: Allmänna änke- och pupillkassan, Arméns pensionskassa och Civilstatens pensionsinrättning.

Finsk beskrivning

valtuutettu, lähettiläs, edustaja

Henkilö, joka oli saanut valtuutuksen toimia edustajana rykmentissä, valtiopäivillä, maapäivillä tai hoitaa asioita kruunun, kirkon tai kunnan puolesta tai kirkossa, kauppaedustossa tai vastaavassa. Termiä käytettiin myös tiettyjen yleishyödyllisten organisaatioiden johtokuntien jäsenistä, kuten leski- ja orpokassojen, sotilaseläkekassojen tai siviilivirkakunnan eläkekassojen jäsenistä.

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 253.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 96. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/