Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1725 benämning på medlem i stadsråd. Från 1785 benämning på medlem i allmänna stadsrådet samt på medlem i sexmannastadsrådet. Mandatperioden var tre år. I Gamla Finland valdes fullmäktige till allmänna stadsrådet och till fyrmannastadsrådet under ståthållarskapsperioden 1787–1797.

Finsk beskrivning

puhemies, valtuusmies

kaupunginneuvoston jäsenestä käytetty nimitys Venäjällä

Källor

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission , Stadordnung. http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 188–189.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 574, 577–579.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 180.

Andra språk

Ryska glasnyj
Dåtida finska puhemies, valtuusmies
Tyska Wortführer, Stimmführer

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1787–1797