Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1785 benämning på olika självstyrelseorgan i städerna, vilka också fanns i Gamla Finland under ståthållarskapsperioden 1784–1797 och som där kallades stadsråd.

Finsk beskrivning

kaupunkiduuma, kaupunginraati, kaupunginneuvosto

Källor

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 299.

Nordenstreng, Sigurd & Aimo Halila , Haminan historia II , Hamina: Haminan kaupunki 1975 , 124–125.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 574, 578.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 180.

Andra språk

Ryska gorodskaja duma
Tyska Stadtduma

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797