Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Servitut som berörde en stadsfastighet.

Finsk beskrivning

kaupunkitalon rasite, kaupunkilaisservituutti

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 330.