Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en rote i en stad inom det ständiga knektehållet.

Finsk beskrivning

kaupunkiruotu*

kaupungissa sijainnut ruotu ruotujakolaitoksessa

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk