Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland benämning på de självstyrelseorgan som i Ryssland kallades stadsduma. Olika former av stadsråd var allmänt stadsråd, fyrmannastadsråd och sexmannastadsråd.

Finsk beskrivning

kaupunginduuma, kaupunginneuvosto

Källor

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 299.

Nordenstreng, Sigurd & Aimo Halila , Haminan historia II , Hamina: Haminan kaupunki 1975 , 124–125.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 574, 578.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 180.

Andra språk

Ryska gorodskaja duma
Dåtida finska kaupunginraati, duuma
Tyska Stadtduma