Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland 1785–1798 och från 1802 organ inom stadssjälvstyrelsen bestående av sammanlagt tolv företrädare för de sex invånarklasserna och valda för treårsperioder av folkförsamlingen. Dess viktigaste uppgift var att välja medlemmar representerande de sex invånarklasserna till sexmannastadsrådet. I städerna i Gamla Finland förekom allmänna stadsråd 1787–1797 under ståthållarskapsperioden, i vilka endast fyra av de sex invånarklasserna var företrädda. Dessa stadsråd valde fullmäktige till fyramannastadsråden.

Finsk beskrivning

yleinen kaupunginneuvosto

Kaupungin itsehallintoelin Venäjällä 1785–1798 ja jälleen vuodesta 1802 lähtien.

Källor

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission . http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 3: 196–198.

Nordenstreng, Sigurd & Aimo Halila , Haminan historia II , Hamina: Haminan kaupunki 1975 , 118, 124–125.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 574–575.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 180.

Andra språk

Tyska Allgemeiner Stadtrat
Ryska obščaja gorodskaja duma
Dåtida finska yleinen kaupunkiduuma, yleinen kaupunginraati

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1787–1797

Synonymer

allmän stadsduma