Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vattenområde som ligger utanför fastighetsindelningen.

Finsk beskrivning

yleinen vesialue

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk