Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utgångspunkten för drottning Margaretas maktposition. Den 13 augusti 1387 valdes hon på landstinget i Lund av det danska riksrådet till fullmäktig fru och till husbonde. I Norge hyllades hon med samma titel den 2 februari 1388. I slutet av mars sammanträffade hon på slottet Dalaborg i Vänern med representanter för det svenska riksrådet och de valde henne på rikets vägnar till Sveriges fullmäktiga fru och rätta husbonde.

Finsk beskrivning

täysivaltainen rouva ja oikea isäntä*; kuningatar Margareetan titteli, kun hänet valittiin Ruotsin hallitsijaksi

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fullmäktig fru och husbonde
Sveriges fullmäktiga fru och rätta husbonde