Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Löneförskott som överlämnades av husbonden till tjänstefolket då de ingick arbetskontrakt med honom. Därutöver utfärdade husbonden skriftliga bevis på anställningen.

Finsk beskrivning

pestiraha

Palkasta maksettu etumaksu, jonka talonpoika luovutti palkolliselle, kun he tekivät sopimuksen pestistä. Tämän lisäksi laadittiin myös kirjallinen pestisopimus eli pestikirja.

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 1102. http://runeberg.org/lantuppsl/

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 27.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 339 .