Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Verkställande organ för stadssjälvstyrelsen i Ryssland 1785–1799. Sexmannastadsrådet bestod av sex fullmäktige som företrädde var och en av de sex klasserna som stadsinvånarna var indelade i, med stadsöverhuvudet som ordförande. Sexmannastadsrådet hade i uppgift att sköta stadens ekonomi och egendomar samt att fördela och uppbära skatter och att ta ut rekryter. I städerna i Gamla Finland hade motsvarande organ endast fyra fullmäktige, eftersom det där endast förekom fyra invånarklasser, och de kallades följaktligen fyrmannastadsråd.

Finsk beskrivning

kuusimiehinen kaupunginraati

kaupunkien itsehallinnon toimeenpaneva elin Venäjällä 1785–1799

Källor

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission , echsstimmiger Stadtrat, Stadtordnung 1785. http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 9: 324–325.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 419–420.

Andra språk

Dåtida finska kaupunginraati, kaupunginneuvosto
Tyska Sechsstimmiger Stadtrat, Sechserrat
Ryska šestiglasnaja gorodskaja duma, šestiglasnoe gorodskoe sobranie

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1785–1799